Visioner for Askø/Lilleø 2014

 
På foranledning af Lolland Kommune har Askø/Lilleø valgt en gruppe til at arbejde med visionerne for øerne.
 
Gruppen består af:

- Per Skov Madsen
- Anni Sørensen
- Henrik Saunte
- Michael Rønn-Hansen
- Inger-Lise Petersen
- Jette Dietz
- Lisa Mulvad

Gruppen har den 30. oktober 2014 modtaget følgende forslag: (LINK)
 
6/1-2015--------------------
NYT fra Visionsgruppen
Gruppen har arbejdet videre med Visionsplan og idékatalog, og vil præsentere det endelige resultat for kontaktudvalget for Askø/Llilleø, Fejø og Femø, samt for Lolland Kommune - Teknik og Miljø i januar/februar 2015.
 
 
3/12-2014------------------
NYT fra Visionsgruppen - Visionsgruppen for Askø/Lilleø har nu barslet med en visionsplan og et idékatalog. Arbejdet med visioner fortsætter, og der bliver søsat en slogan-konkurrence. Læs mere i Askø-Nyt, december 2014.