Der er en lille teltplads ved havnen, som kan benyttes. Der er handicap-toilet i Havnehuset og der er adgang til vand ved huset. 

Askø har desværre ingen campingplads.
Der er mulighed for overnatning: 
 
Værelser i Beboerhuset.

Booking, regler og reglement (Link)
 
 
Askø Bed & Breakfast, Konemadevej 9
Huset udlejes på ugebasis fra 1/6 - 1/9, eller efter aftale.
Henvendelse til Lisa Mulvad, tlf. 2043 0885
e-mail: lisa.mulvad@mail.tele.dk
 
Askø Mejeri - sommerpensionat for livsnydere, Østerhovedvej 3. 3 dobbeltværelser fra maj til oktober og efter aftale i vinterhalvåret
Henvendelse til Michael tlf. 2033 5682
e-mail: michael@cornelius-hansen.dk
Se billeder og book via askømejeri.dk