Foreninger

 
Askø-Lilleø Beboerforening: formand Marianne Pilhøj Thomsen, 4042 8078
 
Askø Strandvig Grundejerforening: formand Per Skov Madsen tlf. 21733849
 
Askø Butiksforening: Butiksforeningen ejer købmandsbygningen og lejer den ud til Andelsforeningen Askø Købmandhandel. Formand Jørgen Gosmer 54710038
 
Andelsforeningen Askø Købmandshandel: formand Maria Michelle Konggård
www.askoe-koebmand.dk
 
Askø Vandværk: formand, Per Skov Madsen tlf. 21733849
 
Askø Sejlklub: formand, Allan Løje Christensen