Askø-Lilleø Beboerforening

Kontingent for 2021 er uændret kr. 175/person, og kan indbetales på Regnr: 0682 Kontonr: 0003121615, eller på MobilPay 5162 2839
 
Foreningens formål er gennem fælles kulturelle aktiviteter, fælles ture og andre arrangementer at fremme fællesskab for ø-boerne.
 
Som fuldgyldige medlemmer kan optages personer med folkeregister-adresse på Askø-Lilleø, og fritidshusejere der ved ejerskabet har tilknytning til øerne.
 
Askø-Lilleø Beboerforening står for udlejningen af Askø Skole.
Regler og reglement se: (LINK)
 
Bestyrelse valgt på generalforsamling den 7. august 2021:
 
- Formand, Marianne Pilhøj Thomsen, 1 år/2022
- Kasserer: Lene Nielsson, 2 år/2023
- Medlem, Jette Dietz, 1 år/2022
- Medlem, Lisa Mulvad, 2 år/2023
- Medlem, Torben Madsen, 2 år/2023
- Økontaktudvalgsmedlem, Jørgen Gosmer
- Økontaktudvalgsmedlem, Peter Larsen
- Suppleant, Astrid Gosmer, 1 år/2022
- Suppleant, Marianne Frandsen, 2 år/2023
 
Foreningens vedtægter frem til 7/8 2021: (LINK)
 
Referat fra generalforsamlingen 2015 (LINK)
Referat fra generalforsamlingen 2016 (LINK)
Referat fra generalforsamlingen 2017 (LINK)
Referat fra generalforsamlingen 2018 (LINK)
Referat fra generalforsamlingen 2019 (LINK)
Referat fra generalforsamlingen 2020 (LINK)