Askø-Lilleø Beboerforening

Kontingent for 2020 er uændret kr. 175/person, og kan indbetales på Regnr: 0682 Kontonr: 0003121615
 
Foreningens formål er gennem fælles kulturelle aktiviteter, fælles ture og andre arrangementer at fremme fællesskab for ø-boerne.
 
Som fuldgyldige medlemmer kan optages personer med folkeregister-adresse på Askø-Lilleø, og fritidshusejere der ved ejerskabet har tilknytning til øerne.
 
Askø-Lilleø Beboerforening står for udlejningen af Askø Skole.
Regler og reglement se: (LINK)
 
Foreningens vedtægter (LINK)
 
Referat fra generalforsamlingen 2015 (LINK)
Referat fra generalforsamlingen 2016 (LINK)
Referat fra generalforsamlingen 2017 (LINK)
Referat fra generalforsamlingen 2018 (LINK)
Referat fra generalforsamlingen 2019 (LINK)