Askø Containerplads

 
REFA har etableret en containerplads på Sundsørevej 1.
 
REFA har startet et nyt koncept med åbent alle ugens dage og ubemandet containerplads på Askø. Det betyder, at du nu har hele ugen til at køre dit affald væk, men der vil ikke være en pladsmand til stede. Reglerne er dog fuldstændig de samme som de hele tiden har været i forhold til affaldskategorier. Farligt affald er stadig ikke tilladt. 

REFA vil undersøge om forsøget skal fortsætte, eller om der skal foretages ændringer.
Det er i høj grad brugernes benyttelse og selvjustits, der er afgørende for om ordningen kan fortsætte.

 
 se REFA's hjemmeside: (LINK)