Arrangementer, møder m.m.

 
Nyeste annoncering står øverst
 
20. september 2017 har meighedsrådet og beboerforeningen arrangeret en fælles  udflugt, hvor alle er velkommen til at deltage, uanset om man er godt eller dårligt gående, ryger eller ikke ryger. Turen går til Trelleborg Vikinge-museum, efterfølgende frokost i nærheden og derefter til Bil- og samlermuseet i Næstved, hvor vi får kaffe og kage inden hjemturen.
Program udsendes på mail og ved opslag på tavlen og færgen
 
Askø/Lilleø - Danmarks første Giga-Bit Ø
Se pressedækningen fra åbningsdagen for fibernet på Askø/Lilleø (LINK)
 
NYT fra Visionsgruppen - Visionsgruppen for Askø/Lilleø har nu barslet med en visionsplan og et idékatalog. Læs mere: (LINK)
 
Broen over afvandingskanalen er nu på plads, og man kan nu cykle, løbe og gå mellem sommerhusområdet og havnen. Se billede af broen, foto: Per Skov Madsen (LINK)


Beboerforeningen har den 14/3 2014 vedtaget at give adgang til fuldt medlemskab for alle, der har tilknytning til Askø-Lilleø, såvel fastboende som fritidsbeboere, og derved opnå stemmeret og valgbarhed i foreningen, deltagelse i alle arrangementer, og har på ”klub-basis” mulighed for at benytte opholdsrummet til forskellige aktiviteter (kortklub, petanqueklub m.v.) i henhold til Lolland Kommunes bestemmelser.
 

Historisk artikel om Askø Kirkevig (LINK) - tålmodighed, stort dokument
 
Turistbilletter kan nu købes på færgen for 590 kr. (tidl. orange billetter)